Inburgeren

In de afgelopen jaren heb ik veel inburgeringscursussen voor diverse opdrachtgevers gerealiseerd.
Helaas is nog steeds een hiaat blijven bestaan t.o.v. de arbeidsmarkt.
Daarom ben ik gestart met een nieuwe aanpak.
Dat kan doordat ik dit voor mezelf uitvoer.
Vanaf heden richt ik mij vooral op ONA, oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Cursisten kunnen bij mijn opleidingsinstituut Arrows Academy, een ONA cursus volgen in de vorm van een workshop van 3 dagen à 6 uur:
1. Wie ben ik?
2. Vacatures
3. Solliciteren
Bovendien start ik met inburgeringscursussen waarbij vanaf het begin meteen de ONA wordt toegepast!
De hele inburgering wordt hieraan opgehangen, opdat tevens het vak kennis van de Nederlandse maatschappij écht betekenis krijgt.
In het kader van de Nederlandse taal leren, wordt samen met de cursist gezocht naar een geschikte stageplek of vrijwilligerswerkplek.
Zo wordt aan de tot nu toe vooral theoretische opleiding zonder extra kosten een waardevol praktijkgedeelte toegevoegd.
Voordelen hiervan:
1. De cursist zit niet langdurig ‘alleen’ thuis
2. De cursist vindt door zijn stage- en of vrijwilligerswerkervaring gemakkelijker een betaalde baan.
3. De cursist leert veel sneller de Nederlandse taal spreken door deze (door het opleidingsinstituut) verplicht gestelde praktijk.
4. De cursist maakt direct kennis met de Nederlandse arbeidsmarkt en kan zich eerder dan nu het geval is, zelfstandig op deze markt gaan begeven en bewegen!
5. Na deze vorm van inburgeren zullen diverse instanties van de gemeente Breda, zoals het UWV, werkplein, uitkeringsinstantie etc. zo goed als geen cursisten van mij meer in hun portefeuille hebben, omdat ik samen met de cursist proactief en direct werk aan de toekomst in plaats van de hedendaagse praktijken.